ኣብ ዓለም ሓደ ሓባራዊ እምነት ኣሎ – ገንዘብ

ብርሃነ ገብረህይወት (ካልኣይ ክፋል) ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓደ ካብቶም ዓውደ ግርጭታትን ሸማቲ ሓጺነመጺንን ዓለምና’ዩ። ኲናት ኢትዮ-ኤርትራ ሰነዳቱ ገና ኣብ ኢድ ጸሓፍቲ ታሪኽ ዘይኣተወ ክነሱ፡ ዶባዊ ኲናት …

ገምጋም መጽሓፍ “መገዲ ዓድና” ብግርማይ ነጋሽ

ብኣብርሃም ተስፋልኡል ብዝገፍሕ ኵርናዕ እንክርአ᎓ ኣገዳስነት እዛ መጽሓፍ ኣበርክቶ ግርማይ ነጋሽን ኣብቲ ሰፊሕ ሃገራዊ ምይይጥን ጉዳይን ብናይ ተዓዛብነት ተራ ጥራይ ዘይኰነስ ብንጡፍ ውልቃዊ ተሳታፍነትን ጕንዖ …

ምስላታትና። ምንጪ ዓሞቝቲ ሓሳባትን መስትያት ኣመለኻኽታናን

ተስፋጊዮርጊስ ሃብተ “ዘይምስል ኣብዲ። ዘየዀምስዕ ኣድጊ” ካብ ዝበሃል ክንደይ ዘመናት ኮን ሓሊፉ ይኸውን? መልሱ ‘ኣዝዩ ብዙሕ’ ከም ዝኸውን ኣየጠራጥርን፣ ልዕሊ ዕምሩ ግን መልእኽቱ ይዓቢ፤ ሕብረተ-ሰብና …

እናጠዓመ ከደ

ግርማይ ዮሃንስ “እናጠዓመ ከደ ሰያብ መሰኹደደ” ድዮም ዝብሉ ወለዲ? ኣብ ዕድመኦም ንዕድመኦም ማለት’ዩ። ኣብ ዐዕድመኻ ኮይንካ ነንዕድመኻ ምድራፍ ግርም’ያ። ኣነን መዛኖይን ድማ “እናጠዓመ ከደ ቲን …

ዶክተር ኣባ ይስሃቕ ገብረየሱስ እቶም ፈላሲ: ተጋዳላይ: ተመራማርን ጸሓፊ ታሪኽን

መኮነን ተስፋይ (1932-2009) ዶክተር ኣብ ይስሃቕ ገብረየሱስ ክፍላይ፡ ኣብ 1932 ኣብ ሓላይ ኣውራጃ ኣከለጉዛይ ናይ ሕጂ ዞባ ደበብ ተወልዱ። ሃለቃ ወይ ከኣ ባሻይ ገብረየሱስን ወይዘሮ …

ትውክልታት ዜማታትና

ደንደን እስማዒል 06/04/2017   ኣብዚ ኣርእስቲ ብቐንዱ ክንብሃሃለሉ ደልየዮ ዘለኹ፡ ዜማታትና ብመንጽር ሃገራዊ ሙዚቃና ካበይ ነቂሎም ናበይ ይኸዱ ዝብል ሓሳብ እዩ። ቀንድን መሰረታውያን ትውክልታት ናይ …

“ሰለስተ መዓልቲ ንእትነብር ኣርባዕተ መዓልቲ ኣይትጨነቕ!”

ኣኽበረት መሓሪ   ኣብዚ ድግስግስ ዝዓይነቱ ብሕብራዊ መብራህትታት ዝወቀበ ምሸት፣ ብዘይካ ቆርበትን ኣዕጽምትን ካልእ ዝተረፈን ዘይብለን ኣጻብዕቲ ይምለከት ኣሎኹ። ህላውነተን ንምርግጋጽ ትልኽ ይብላ። ዓባይ ዓባይቶ …

ዕላል ምስ ኣደይ

ዓወት መንግስትኣብ   ቅድሚ ገለ ዓመታት መጽሓፍ ክጽሕፍ እሓስብ ነይረ። ንሂወት መንእሰያት ኤርትራ ማእከል ዝገበረት መጽሓፍ ስለ ዝነበረት ተሓቢአ እየ ዝጽሕፋ ነይረ። እታ መጽሓፍ ኣይወዳእኩዋን፡ …

ትእምርተ መጠራ

ትእምርቲ ወይ ምልክታት መጠራ ኢለዮም ዘሎኹ፡ ነቶም ፊደላት እየ። እዚ ኣሰማምያ’ዚ፡ ኣብቲ መጀመርታ ግዝየ ምናልባት፡ ግር ኪብል  ይኽእል ይኸውን። ሓቁን ምኽንያቱን ርዱእ እና ኾነ ምስ …

ጀነራል ተድላ ዕቝቢት ብቛንቋ ኢትዮጵያዊ ደራሲ ዘውዴ ረታ (2ይ ክፋል)

ጸሓፋይ ዘውዴ ረታ (1935-2015) ትርጒም ብቦኽረ ገብረኢየሱስ   ጸሓፋይን ጋዜጠኛን ዘውዴ ረታ (1935-2015)፡ “የኤርትራ ጉዳይ“ ኣብ ዝብል መጽሓፎም፡ ኣብ መወዳእታ ከባቢ፡ “የተድላ ዕቁቢት ትራጀዲ“ ዝብል …

ጀነራል ተድላ ዕቝቢት ብቛንቋ ኢትዮጵያዊ ደራሲ ዘውዴ ረታ

ጽሓፋይ ዘውዴ ረታ (1935-2015) ትርጒም ብቦኽረ ገብረኢየሱስ   ጽሓፋይን ጋዜጠኛን ዘውዴ ረታ (1935-2015)፡ “የኤርትራ ጉዳይ“ ኣብ ዝብል መጽሓፎም፡ ኣብ መወዳእታ ከባቢ፡ “የተድላ ዕቁቢት ትራጀዲ“ ዝብል …

መጽሓፍቲ ትግርኛ ኤርትራውያን ብቕድመ-ተኸተል (1ይ ክፋል)

AMAN TEKESTE W. ብቋንቋ ትግርኛ ተደሪሶምን ተተርጒሞምን ዝተሓትሙ መጽሓፍቲ ኤርትራውያን ክንደይ ይበጽሑ? እቲ ዓይነት መጽሓፍቲ — ልብወለድ፡ ትርጒም፡ እኩብ ሓጺር ዛንታ፡ እኩብ ግጥምታት፡ ጥዕናዊ፡ ስነ-ልቦናዊ፡ …

ዕላል ምስ ሰለስተ ዕውታት ውድድር ግጥሚ 4ይ ዓመት ኣብ ዛራ-ገጠምቲ

1) ዛራ ገጠምቲ; ብመጀመርታ ንዝተጎናጸፍካዮ ዓወት ብስም ተኸታተልቲ ዛራ እንቋዕ ሓጐሰካ! ብድሕረ ባይታኻ ኣይክንጀምርን ኢና። ክትንክፎ እየ እንተኢልካ ግን ናባኻ ንገድፎ። -* 888 ፣ ተዓዊተ …

ፍቕራ ፍቕርኺ

….የላን! ኢለ ከይካታዐ እንከይጀመርኩ’ዶ ክርታዐ ህላወ ጥራይ ዘይኮነስ ኣለዋ ብርታዐ ህቦብላዊ ሓይሊ ባህሪ ዝቐላልዐ! ከመይ ዘይትህሉ ኣላ’ምበር ኣድራሻ ኣልቦ ህዋ ትሰፍር ቀዝሒ ኹናት ሰራውራ ንፍጡራት …

በቲ እትሰፍረሉ መስፈሪ ኢኻ ትስፈር!

ሚካኤል መዓሾ ዝኸበርኩም ፈተውቲ ንባብ፡ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታትና ዝግብር ናይ ነጸኹኻ ወይ’ውን ኣቘንጀኹኻ ዝዓይነቱ ዝተወዳደበ ኣነጻጽያን ኣወዳድሳን፣ እሞ ድማ ብጉጅለኣዊ ጥርናፈ ዝማእኸለ ይመስል። ብዙሓት ሰባት …

ኣፋቲሐ ዶ ክምርዓወኺ!

AMAN TEKESTE W. ቦኽሪ ኣፍቃሪተይ፡ ብኣምሆ “መርዓን ሓዳርን ምምናይ ገዲፈዮ እየ፡ ብመትከል ባሕታዊ ምዃን እሕሸኒ፡” ኢለ ዝጸሓፍኩዎ ዓንቀጽ ዘንበቡ መሓዙተይ፡ ሓንቲ ሕቶ ኣቕሪቦሙለይ። ምናልባት እቲ …

ምህሮ ወይስ ካብ ምህሮ ምሕሮ?

በረኸት ዑቕባጽዮን (Agape Bereket) መእተዊ፡ “ዘይተማህረ ኣየድሕን፡ ዘይተወቕረ ኣየጥሕን”፣ “ምሁር ይቕተለኒ”፣ “ካብ ምህሮ ኣእምሮ”፡ “ምህሮ ምስ ኣእምሮ፡ ጠስሚ’ኸ ምስ ሽሮ”…..ካልኦትን፡ ንትምህርትን ኣገዳስነቱን፡ ንምሁርን ኣብቲ ሕብረተሰብ …